2022. dec. 1 – 4.

Uram, taníts minket imádkozni! Személyesen kísért lelkigyakorlat 

A lelkigyakorlat lehetőséget nyújt imára, csendre és életreflexióra, amely elvezet egy mélyebb kapcsolatra Jézussal.
Isten tevékeny a világban és életünkben, vezet bennünket, de a mozgalmas élet megannyi elfoglaltsággal és rendezetlen életvitellel jár. Elveszhetünk az élet forgatagában, és lassan kikopik belőlünk annak az érzete, hogy Istenünk szeret bennünket, közel van hozzánk, és egyre szabadabb lelkületű követésre hív.

A lelkigyakorlat a figyelmes hallgatás ideje, a befogadásé és a befogadottság tapasztalatáé. Nyitottá válunk arra, hogy Isten Lelke megerősítsen bennünket Jézus követésében, erőt kapunk a tanúságtételhez és döntéseinkhez.

Az egyénileg kísért lelkigyakorlat napi egyéni imákból, sétából, teljesen csendes jelenlétből, és a lelkigyakorlat kísérőjével való személyes beszélgetésekből áll.
A lelkigyakorlatozó a lelkigyakorlat tartalmát, egyéni igényeit a kísérőjével beszéli meg.

Információ

Kísérő: Pirityiné Papanek Márta dr.

Csütörtöki vagy pénteki kezdéssel. A lelkigyakorlat vacsorával (18:00) kezdődik és ebéddel (12:00) ér véget

Egyénileg kísért lelkigyakorlat

Helyszín

lelkigyakorlatos ház

Szív Lelkiségi Központ

Jézus Szíve Társasága