A zarándoklatokról

A zarándok

A zarándoklás (latinul peregrinatio) nem pusztán egyszerű utazás, túra vagy kirándulás. A zarándok nemcsak fizikai utat tesz meg egy szent helyre, hanem belső utat is Isten, valódi önmaga és mások felé. Kicsiben járva élete kanyarokkal, elágazásokkal, hegy- és völgymenetekkel, tévelygésekkel teli útját, keresi annak értelmét és célját. Kiszakadva a hétköznapok taposómalmából testi-lelki felfrissülést, megnyugvást, elcsendesedést és megtisztulást remél.

 

A zarándoklás

Egész földi életünkben úton vagyunk. Itt tartózkodásunk véges, vándorlásunk születésünktől halálunkig tart. Átutazók vagyunk, az élet zarándokai.

Aki zarándokol, kettős, külső-horizontális és belső-vertikális utat jár be: egyrészt fizikailag úton van egy szent hely felé, másrészt úton van a lelke legmélye, valódi önmaga és Teremtője felé. Keresi a választ élete legfontosabb egzisztenciális kérdéseire: Honnan jön, hová tart? Mi élete értelme és célja?
Aki zarándokol, az életét járja kicsiben.
Kiszakadva a hétköznapok mókuskerekéből, távolságot vesz megszokott életmódjától, hátrahagyja otthonát, az ismerős tájat, megszokott kényelmét és biztonságát. Idegenné és kiszolgáltatottá válik.
Csak a legszükségesebbet viheti magával, hisz mindenét a hátán cipeli. Megtapasztalja, mi az a kevés, amire valóban szüksége van a boldog élethez, s mik a valódi értékek az életben. 
A természetben szívének ritmusára járva elcsendesedik, időt szán önmagára és az őt foglalkoztató kérdésekre. Míg az út kihívással teli nagy kaptatóin, beláthatatlan kanyarain, kitartást igénylő hosszú egyenesein feszegeti fizikai határait, kívülről tekint rá saját életére. Látja élete nagy döntést kívánó kereszteződéseit, s figyeli a jeleket, melyek útba igazítják. Az idő múlásával egyre jobban jelen tud lenni a pillanatokban, kifinomul benne a látás, észlelés és odafigyelés képessége.
Zarándoktársai és az isteni gondviselés révén megtapasztalja, hogy nem egyedül járja az utat. Megtanul segítséget adni és elfogadni. Idegenként járva az utat, megéli azt, hogy befogadják.

A zarándoklás által lehetőséget kapunk arra, hogy szívünkbe írt belső GPS-ünkkel meghatározzuk, merre tart életünk útja, s ha szükséges, újrahangoljuk életünk iránytűjét. 

A zarándok jel a külvilág számára. Emlékeztet arra, hogy mindnyájan úton vagyunk.

 

A keresztény zarándoklás

A zarándoklás napjainkban széles körben elterjedt jelenség. Nemcsak vallásukat gyakorló emberek indulnak zarándokútra, hanem olyanok is, akik kíváncsiak, valamit keresnek vagy egyszerűen élményt akarnak szerezni. Sok zarándokra igaz, hogy valamilyen nyugtalanság, hiányérzet hajtja őket, hogy útra keljenek.
Keresztény hitünk szerint minden zarándoklatnak végső elindítója az a vágy, amit Szent Ágoston így fogalmaz meg: "Magadnak teremtettél minket, s nyughatatlan a szívünk, míg csak el nem pihen benned". (Vallomások, I,1)  
Az ember az életét Istentől kapta, s halála pillanatában Őhozzá tér vissza. Az emberi lélek hasonlít a fészkéből kiesett fiókához, aki visszavágyik oda, ahonnan kihullott és egész életében kutatja a visszafelé vezető utat. Isten az embert saját képmására teremtette, maga felé vonzza, s a szívébe írta az Isten iránti vágyódást. Az ember arra teremtetett, hogy útra keljen. Mozgásának oka, hogy keresi a boldogságot, ami már itt a földön is megtapasztalható Isten gondviselésében, s felénk való közeledésében, melynek tetőpontja Jézus személye és személyes szeretete. Az örökkévalóság vonzásában élve lépdel egyre közelebb Teremtőjéhez, mert a szívében-lelkében lévő űrt csak az Istennel való találkozás, s halála után az Ő színről színre látása tudja teljességgel betölteni.

                                                                                                                                                         Gáll Zsófia
                                                                                                                                  zarándok tábor szakmai vezető                    

 

 

Zarándokutak honlapjai:

Mária út

http://mariaut.hu//

Szent Márton út

http://www.viasanctimartini.eu/

Magyar Zarándokút

http://magyarzarandokut.hu/

Gyöngyök Útja

Régi: http://www.viamargaritarum.info/

Új: https://gyongyokutja.hu/hu     

Szent Jakab zarándokút

http://www.szentjakabut.hu/

Szent Erzsébet út

https://www.szenterzsebetut.hu/

Egyéb zarándoklatok honlapjai:

Szent Benedek zarándoklat (Győr-Pannonhalma-Bakonybél-Tihany):

http://www.szentbenedekzarandoklat.hu/

Barátok útja – ifjúsági zarándoklat évente változó helyszínen:

https://baratokutja.hu/

Pálos70 teljesítménytúra és zarándoklat (Bp. Sziklatemplom és Márianosztra között különböző távokon Magyarok Nagyasszonya ünnepéhez kötődően minden év októberében):

http://palos70.hu/

Máriapócsi görög katolikus ifjúsági zarándoklat:

https://ifjusagizarandoklat.szentatanaz.hu/

Ferences gyalogos zarándoklat Esztergomból Mátraverebély-Szentkútra

http://www.ferencesek.hu/zarandoklat/

Márianosztrai ifjúsági zarándoklat (Pilisborosjenő-Csobánka-Szentkút-Márianosztra):

http://marianosztra.zarandoklat.hu/ 

Máriagyűdi egyházmegyei gyalogos és kerékpáros zarándoklat (Pécs-Máriagyűd)

https://pecsiegyhazmegye.hu/