Mi az ELZA?

ELZA  - Együttműködés Lelkigyakorlatos és Zarándokházak között

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája kezdeményezte az összefogást azon szerzetesrendek között, akik a lelkigyakorlatok, lelki vezetés, zarándokhelyek, zarándoklatok területén aktívan közreműködnek az emberek szolgálatában. 

Nagyon fontos és keresett szolgálat ez a terület.

Céljaink között szerepel:

  • Megmutatni, hogy a magyar társadalom szolgálatában milyen spirituális, mentálhigiénés, zarándoklattal kapcsolatos tevékenységet/ szolgálatot/missziót fejt ki a magyar szerzetesség.
  • Ezen a területen tevékenykedő vezetők összefogása.
  • Szakmai információk áramoltatása.
  • Keresni a mai társadalom lelki, mentális igényeire felkínálható lelkiségi szolgálat új útjait. 

 ELZA projekt koordinátorai: Suller Melinda SJC és Mészáros Anett (MSZKI)